Contributieoverzicht

  1.     Hieronder ons contributieoverzicht. (onder voorbehoud prijswijzigingen)
  2.     Korting 5% op jaarbetaling (4 kwartalen) vooruit, ineens
  3.     Korting 4 euro per gezinslid indien er een gezinslid senior is (allen op een adres)
  4.     Bij vragen neem kontakt op met onze penningmeester
Contributie voor Tarief Betaaltermijn
Senioren lid € 57,– Per kwartaal
Junioren lid € 46,– Per kwartaal
Aspiranten lid € 36,– Per kwartaal
Pupillen lid € 36,– Per kwartaal
Welpen lid € 24,– Per kwartaal
Kangoeroes lid €  7, 50 Per kwartaal
Niet spelend lid € 16,– Per kwartaal
Recreanten lid € 25,– Per kwartaal
Zaal lid € 42,– Per kwartaal
Donateur € 50,– (Minimum) Per jaar

Status per juni 2017