Contributieoverzicht

  1.     Hieronder ons contributieoverzicht. (onder voorbehoud prijswijzigingen)
  2.     Korting 5% op jaarbetaling (4 kwartalen) vooruit, ineens
  3.     Korting 4 euro per gezinslid indien er een gezinslid senior is (allen op een adres)
  4.     Bij vragen neem kontakt op met onze penningmeester
Contributie voor Tarief Betaaltermijn
Senioren lid Per kwartaal
Junioren lid Per kwartaal
Aspiranten lid Per kwartaal
Pupillen lid Per kwartaal
Welpen lid Per kwartaal
Kangoeroes lid Per kwartaal
Niet spelend lid Per kwartaal
Recreanten lid Per kwartaal
Zaal lid Per kwartaal
Donateur € 50,– (Minimum) Per jaar

Status per november 2023, vraag naar contributies in kantine