Vertrouwenspersoon

KV Purmer is een open vereniging die integriteit hoog in het vaandel heeft. Alles moet bespreekbaar zijn en goed worden uitgesproken. Voor alle functies, activiteiten, leden zijn beleidslijnen, gedragsregels en richtlijnen opgesteld. Gezien het gemengde karakter van onze sport zijn er zeer duidelijke regels opgesteld m.b.t. het vermijden van ongewenste situaties zoals seksuele intimidatie. Alhoewel de regels voor iedereen gelden worden met name jeugdtrainers jaarlijks gewezen op de belangrijkheid van de desbetreffende regels en de gevolgen als iemand zich er niet aan kan houden. Zo is het verboden dat een jeugdtrainer alleen met een jeugdlid in een ruimte is of een relatie aangaat met een jeugdlid jonger dan 18 jaar. KV Purmer doet van ongewenste seksueel getinte situaties aangifte bij de politie en het desbetreffende lid wordt per direct op non actief gesteld.

Het kan voorkomen dat er situaties ontstaan waarbij een lid een probleem heeft of bedenkingen heeft waar hij/zij met iemand in vertrouwen over wil praten. De voorzitter en/of zijn vervanger acteert ook als vertrouwenspersoon voor de leden. Een lid dat “iets” in vertrouwen wil bespreken kan bij hen terecht. Het besprokene blijft altijd tussen het lid en de vertrouwenspersonen en alleen als het lid zelf aangeeft dat hij/zij aktie verwacht danwel anderzins toestemming geeft “iets” te doen met de informatie zal in nauw overleg vervolgaktie plaats vinden.

Dus als een lid een vertrouwenskwestie heeft kan hij/zij bij de voorzitter of zijn vervanger terecht en erop rekenen dat het echt vertrouwelijk behandeld wordt. In geval een lid liever met een vrouw praat zal de voorzitter dat regelen door een neutraal vrouwelijk persoon te betrekken.

Als een lid geen vertrouwen heeft in de vertrouwenspersoon binnen de club kan het lid de VCP (vertrouwenscontactpersoon) van het KNKV benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Het KV Purmer bestuur zal een lid nooit enig verwijt maken in zo’n situatie.