Opzegregels

De opzegregels zijn vastgelegd in onze staten en het Huishoudelijk Reglement.

In het kort komt het erop neer dat opgezegd moet worden voor 1 juni van het jaar. Uit praktische overwegingen m.b.t. de teamindelingen en de competitiestart wordt er, in afwijking van de statuten,  van de leden gevraagd om voor 1 mei te bepalen of je blijft of stopt met korfballen. Ongeacht het moment van opzeggen zal altijd het hele jaar contributie verschuldigd zijn als er niet voor 1 juni is opgezegd. Korfbal is een teamsport en bij het lidmaatschap horen ook fatsoensregels zoals opzeggen per het einde van het lopende seizoen. Opzeggen moet altijd schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.

Wil je opzeggen, dan adviseren wij eerst  hierover met het kader zoals de trainer,coach of een commissielid te praten zodat we misschien “iets” kunnen doen om je te behouden of in overleg een net afscheid geregeld kan worden.