Gevolgen Corona virus

Beste leden,

De maatregelen rondom het Coronavirus kan ook voor sportclubs verstrekkende gevolgen hebben.

Niemand weet nog wat die precies inhouden maar zeker is dat het voortbestaan van onze vereniging ook sterk afhangt van de manier waarop onze leden meehelpen de schade voor onze club zo klein mogelijk te houden.

Binnenkort ontvangt u weer een kwartaalfaktuur voor uw jaarlijkse contributie. Wij vragen u deze “gewoon” te betalen zodat de onvermijdelijke kosten voor ons clubhuis etc., die vooralsnog “gewoon” doorlopen, betaald kunnen worden. Uw lidmaatschap is in deze periode van groot belang!

Wij realiseren ons zeer goed dat u vraagtekens heeft om contributie te betalen terwijl alles plat ligt.

Maar uw contributie is op dit moment wel de enige inkomstenbron voor onze vereniging en ook de enige bron om onze vereniging voort te laten bestaan, ervan uitgaande dat we dat virus in de komende maanden de kop kunnen indrukken. Op het gebied van horeca (onze kantine) missen wij sinds begin maart gemiddelde inkomsten van ruim 300 euro per week. Dus ook daar zullen we de gevolgen van gaan merken.

Wij hopen en verwachten dat de KNKV, Spurd, de gemeente en/of de overheid maatregelen nemen om de sportclubs te helpen. Denk hierbij aan korting op onze verplichte KNKV contributie, zaalhuur en veldhuur waar we geen gebruik van kunnen maken. Uw bestuur zal continu de vinger aan de pols houden op dit punt.

Als we gecompenseerd worden, zullen wij ook onze leden compenseren! Daarvoor zal uw bestuur dan op de jaarvergadering of een Algemene Leden Vergadering een voorstel doen m.b.t vaststelling van de contributie voor 2020-2021, afhankelijk van de compensatie die wij ontvangen.  Vanwege de situatie zal de JAV in augustus/september gehouden worden. Wij denken dat we dan een veel beter beeld hebben van de situatie, betere en meer concrete informatie hebben voor onze leden en we daarmee ook de tijd hebben om met al onze vrijwilligers af te stemmen hoe we als organisatie

2019-2020  afsluiten en het sportjaar 2020-2021 beginnen. U zult begrijpen dat we alle vrijwilligers nodig hebben om alle funkties in te (blijven) vullen.

Via de Purmer site, email en onze KVP facebook site houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen, bel dan even!

Wij rekenen op de hulp van onze leden.

Bestuur KV Purmer

30 maart 2020

Print Friendly, PDF & Email

Related posts