Beleidsplan

Het beleidsplan is een verzameling werkinstructies, taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd om (structureel) betrouwbaar en consequent uitvoering te geven aan hetgeen werd afgesproken. Met de beleidsplannen wordt voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan waardoor de leden ontevreden zouden kunnen zijn over de wijze waarop het kader acteert. Voor nieuwe kaderleden zijn de beleidsplannen een handvat m.b.t. wat verwacht wordt van een bepaalde funktie/taak. Voor de leden zijn de beleidsplannen ook een hulpmiddel om vast te stellen of het kader zich houdt aan de beleidsplannen.


test beleidsplan BELEIDSPLANNEN, deze komen hier.