BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJ KV PURMER

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJ KV PURMER

In de procedure “ledenadministratie” wordt aangegeven hoe KV Purmer omgaat met gegevens van individuele leden.

Geregistreerd wordt:

– naam, adres , woonplaats

– geslacht en geboortedatum

– degene die de contributie betaalt

– emailadres en telefoonnummers

– ingangsdatum lidmaatschap, aantal jaren lid bij KVPurmer en KNKV

– knkv gegevens zoals lidmaatschapsnummer bij de bond

– oud leden blijven geregisteerd, uitsluitend vanwege historische gegevens en eventuele

akties naar oud leden.

 

– Er worden ook aparte lijsten bijgehouden die nodig zijn om te voldoen aan de door de

overheid/gemeente opgelegde overzichten danwel die nodig zijn vanwege de sport.

Denk aan Vog documenten, mensen met EHBO, mensen met sociale hygiene en IVA.

 

De funktionarissen die gebruik moeten maken van de ledenlijsten (of een deel daarvan)

zijn gehouden aan:

 

– het uitsluitend gebruiken voor de taak waarmee de funktionaris is belast

– op geen enkele wijze mogen ledenlijsten of delen daarvan extern bekend worden

– de ledenlijsten worden uitsluitend gebruikt voor interne KVPurmer zaken.

– In de kantine kan achter de bar / in de keuken een ledenlijst of deel daarvan beschikbaar

zijn om leden te kunnen benaderen. Deze lijst mag uitsluitend gebruikt worden voor

KV Purmer gerelateerde zaken.

 

Bij gebruik van persoonsgegevens die afwijken van het normale gebruik van persoonsgegevens binnen KV Purmer wordt door het bestuur vastgesteld hoe daar mee om te gaan en indien nodig worden de leden betrokken bij de beslissing.

Gebruik van persoonsgegevens, anders dan voor interne  KV Purmer doeleinden is

verboden.  Bij misbruik van de persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld en in overleg met hen worden eventuele sancties en/of verdere aktie (aangifte) vastgesteld.

Geregistreerde leden hebben te allen tijde het recht op inzage in de registratie van hun persoonlijke gegevens. Het gehele Purmer kader wordt regelmatig op de hoogte gesteld van deze richtlijnen

 

Opgemaakt 25 maart 2018

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment