AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Purmerend 17 mei 2018

 

BESTE LEDEN,

Op 25 mei wordt de nieuwe wet van kracht m.b.t. privacy gegevens.

Deze wet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zorgt voor allerlei discussies

m.b.t de toepasbaarheid, de zin van deze wet etc.

 

De wet wordt ingevoerd met de bedoeling met name  grote bedrijven die niet goed met onze persoonsgegevens omgaan te kunnen aanpakken. Feit is echter dat hierdoor iedereen ermee te maken krijgt. Ook de sportclubs worden al bestookt met allerlei op dreigementen lijkende folders m.b.t. de noodzaak om te voldoen aan die wet.

 

Deze wet maakt geen onderscheid in grote bedrijven, kleine bedrijven, sportclubs of andere organisaties zoals stichtingen, scholen etc.

 

Niemand kan echter duidelijk uitleggen wat wel niet kan/moet of mag en daardoor is het nog

gissen wat je moet doen. Wat velen van ons normaal vinden, zoals foto’s maken op pinksterkamp

of bij een wedstrijd LIJKT met die nieuwe wet een probleem te zijn. Op het moment dat je daarover een discussie aangaat verzand je in onduidelijke argumentatie waarom het wel of niet mag.

Gezond verstand en erover nadenken zou al genoeg zijn om te voldoen aan de wet hoor je ook op televisie maar niemand van het gezag durft dat vast te leggen.

 

KV Purmer weet niet precies wat te doen maar staat achter de boodschap dat we zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Dat deden wij al maar die wet lijkt meer te vragen. Daarom hebben we een document gemaakt waarin beschreven staat wat we registreren en hoe we daarmee omgaan. Wij denken en hopen dat we hiermee een belangrijke stap maken (invulling geven) m.b.t de invoering en toepassing van die nieuwe wet.

 

Omdat het hier gaat om een structurele beleidsinstructie die de registratie van persoonlijke gegevens betreft zullen de leden dit document in de JAV op woensdag 4 juli moeten bekrachtigen.

 

Bijgaand doen wij u het KV Purmer persoonsgegevens document toekomen en verzoeken u dit kritisch te bekijken en eventuele op of aanmerkingen door te geven (bestuur@kvpurmer.nl) opdat we op de JAV een document kunnen overleggen waarmee de vergadering kan instemmen.

 

Wij sluiten niet uit dat we dit document nog eens moeten aanpassen door informatie vanuit het KNKV, Spurd, de gemeente of de overheid maar we hebben al wel een basis waarmee we kunnen aantonen dat we serieus en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

 

 

Bestuur KV Purmer

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment